Νευροψυχολογική εξέταση (ΝΨΕ) – NovelBrain Skip to main content

Νευροψυχολογική εξέταση (ΝΨΕ)

Ορισμός

Η ΝΨΕ αποτελεί μία ειδική συστηματική αξιολόγηση, που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε ατομικό επίπεδο με σκοπό να αναγνωρίσει και να εντοπίσει πιθανές ελλείψεις στις νοητικές διεργασίες του εκάστοτε θεραπευόμενου.

Οι νοητικές λειτουργίες που εξετάζει η ΝΨΕ:

 • Νοητική κατάσταση
 • Γλώσσα (παραγωγή – κατανόηση)
 • Απραξία
 • Αφηρημένη σκέψη/σχηματισμός εννοιών
 • Αροσανατολισμός σε τόπο, χρόνο και κατάσταση
 • Η προσοχή, η συγκέντρωση
 • Η μνήμη
 • Η αντίληψη του χώρου
 • Ο σχεδιασμός
 • Η οργάνωση και ο προγραμματισμός

Συμπτώματα

Η ΝΨΕ πραγματοποιείται είτε έπειτα από παραπομπή από Ψυχίατρο, Νευρολόγο ή Παθολόγο σε περιπτώσεις, όπως:

 • Κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης (ΚΕΚ)
 • Αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ)
 • Νευροεκφυλιστικής νόσου (άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο Πάρκινσον-Alzheimer κλπ.

Είτε εφόσον υπάρχουν υποκειμενικά παράπονα από το ίδιο το άτομο, που σχετίζονται με:

 • Δυσκολία συγκέντρωσης
 • Δυσκολίες στη μνήμη
 • Δυσκολία στην εύρεση λέξεων κατά την παραγωγή λόγου
 • Δυσλειτουργία σε καθημερινές δραστηριότητες ή αδυναμία εκτέλεσής τους
 • Συναισθηματική δυσλειτουργία
 • Γενικότερα συμπεριφορικά προβλήματα

Διαδικασία

Κατά τη διαδικασία της ΝΨΕ πραγματοποιείται μία κλινική συνέντευξη και η χορήγηση των νευροψυχολογικών εργαλείων / τεστ.

Κατά την κλινική συνέντευξη συγκεντρώνονται σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με:

 • Το ιατρικό και το οικογενειακό ιστορικό
 • Την καθημερινότητα και τις συνήθειες
 • Τη συναισθηματική κατάσταση του θεραπευόμενου

Ακολουθεί η χορήγηση των ειδικά διαμορφωμένων τεστ, τα οποία πραγματοποιούνται γραπτά και προφορικά και έχουν στόχο να:

 • Εντοπιστούν πιθανά νοητικά ελλείμματα.
 • Διαμορφώσουν μία εικόνα της γενικότερης νοητικής επεξεργασίας.
 • Επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την ύπαρξη μίας διαταραχής ή ασθένειας.

Συνδυαστικά η κλινική συνέντευξη και η αξιολόγηση μέσω των τεστ αξιοποιούνται, προκειμένου να διαμορφωθεί μία κλινική εικόνα και η διάγνωση.

Στόχος

 • Να εντοπίσει το είδος των διαταραχών στις νοητικές λειτουργίες
 • Να διακρίνει τους παράγοντες, που προκάλεσαν τις πιθανές γνωστικές απώλειες
 • Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα
 • Να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό πλάνο

Θεραπευτική παρέμβαση

Το επόμενο στάδιο της ΝΨΕ είναι το προτεινόμενο θεραπευτικό πλάνο. Η θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Ψυχοθεραπεία
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Νοητική άσκηση
 • Λογοθεραπεία
 • Σωματική άσκηση

Υπηρεσίες

Ψυχιατρικές – Ψυχολογικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους, νόσος Alzheimer, διατροφή και διαιτολογία κ.ά.

Άνοια-Νόσος Alzheimer – Πάρκινσον

Διατροφικές διαταραχές, απώλεια βάρους, παχυσαρκία, test DNA, εγκυμοσύνη, θηλασμός κ.ά.

Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική

Μία ασφαλής και πιστοποιημένη μέθοδος θεραπείας διάφορων ψυχιατρικών και νευρολογικών διαταραχών.

Θεραπεία Ζεύγους

Μια ειδική συστηματική αξιολόγηση που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην συμπεριφορά και τη λειτουργία του εγκεφάλου σε ατομικό επίπεδο.